Activități de pregătire de stat major la NFIU România

Data publicării: 
06/12/2019

București, România. Unitatea de Integrare a Forțelor NATO România (NFIU ROU) a încheiat activitățile de pregătire de stat major în vederea participării la exercițiul Saber Guardian 19 (SG 19). Timp de o săptămână, la comandamentul NFIU ROU s-au desfășurat activități de pregătire și însușire a ordinului de misiune, prezentarea scenariului și a conceptului exercițiului, instruirea personalului NFIU ROU și a personalului detașat în vederea îndeplinirii sarcinilor specifice și exersarea misiunii înainte de acționarea propriu-zisă în cadrul exercițiului.

Pe timpul exercițiului SG 19, NFIU ROU va acționa ca facilitator la tot procesul de recepție, staționare și continuarea mișcării a trupelor participante, astfel conferind o mai bună vizibilitate a tranzitului de forțe pe teritoriul României. După ce aceste trupe se vor instrui pe teritoriul României, NFIU ROU va contribui ca și facilitator la procesul de redislocare a acestor trupe către țările lor de proveniență.

SG 19 este un exercițiu multinațional condus de Statul Major al Forțelor Terestre Române și Statul Major al Forțelor Terestre ale SUA în Europa ce se desfășoară pe teritoriile Bulgariei, României și Ungariei, în perioada 3-24 iunie 2019. În România, la acest exercițiu participă aproximativ 13.500 de militari dintre care 5.900 militari din state aliate și partenere.

NFIU ROU a luat parte la procesul de planificare a exercițiului SG 19 încă din fazele incipiente ale acestuia. În acest moment, comandamentul este pregătit să pună în practică rolul de facilitator al dislocării trupelor participante la exercițiu și să exerseze relația cu națiunea gazdă. SG 19 oferă posibilitatea testării și exersării capabilităților de planificare logistică și de coordonare cu eșalonul superior, comandamentul Diviziei Multinaționale de Sud Est – HQ MND-SE, cu același tip de comandament NFIU din Bulgaria și Ungaria și cu România ca națiune gazdă, pe teritoriul căruia aceste trupe se vor deplasa, se vor integra și se vor instrui în comun cu aliații și partenerii.

În anul 2019, NFIU ROU a început procesul de recertificare a comandamentului pentru prima dată după înființarea acestuia în 2015. Recertificarea este, conform procedurilor NATO, o responsabilitate națională.

Evaluarea în vederea recertificării NFIU ROU este realizată de către un grup de 18 evaluatori din cadrul HQ MND-SE, sub coordonarea națiunii gazdă reprezentată prin Comandamentului Forțelor Întrunite din Ministerul Apărării Naționale (CFÎ).

Recertificarea NFIU ROU este un proces în 3 faze. Faza 1 s-a desfășurat între 19-20 martie 2019, la sediul NFIU, și s-a realizat printr-o evaluare statică a documentelor, procedurilor interne, legăturilor cu alte comandamente, structuri și agenții, precum și a sistemului de comunicații și informatică care asigură conectivitatea cu NATO, dar și cu națiunea gazdă, România.

Pe timpul fazelor 2 și 3 al procesului de recertificare, echipa de evaluatori va urmări cum NFIU își execută misiunea încredințată de către NATO și cum aplică toate procedurile evaluate în faza 1 pe timpul unei dislocări reale de forțe în România.

Pentru a putea evalua felul în care NFIU își desfășoară misiunea și sarcinile, fazele 2 și 3 se vor desfășura pe timpul SG 19, și anume pe timpul marșului tactic al Regimentului 2 Cavalerie SUA (2CR), din garnizoana de bază situată în Vilseck, Germania în România, respectiv pe timpul desantului aerian în România al militarilor aparținând Brigăzii Aeropurtate 173 SUA (173rd AB) staționată în Vicenza, Italia.

Unitatea de Integrare a Forțelor NATO România (NFIU ROU) contribuie, împreună cu România și comandamentul Diviziei Multinaționale de Sud-Est, la îmbunătățirea capacității NATO și a Aliaților de a răspunde rapid oricăror provocări.

Împreună facem ca Alianța să fie puternică și defensivă.