Sporirea vizibilității asupra mișcărilor de pe teritoriul României

Data publicării: 
11/15/2018

București, România. Reprezentanți ai Națiunii Gazdă din domeniul mișcării au acceptat invitația Unității de Integrare a Forțelor NATO (NFIU) din România de a participa la „Grupul de lucru pentru vizibilitatea mișcărilor pe teritoriul României”. Grupul de lucru a fost organizat la sediul NFIU, în data de 14 noiembrie 2018.

La întâlnire au participat reprezentanți din: Direcția Logistică a Statului Major a Apărării, Centrului Militar Național de Comandă (Nucleu), Comandamentul Forțelor Întrunite, Centrul Național de Coordonarea Mișcării, Statul Major al Forțelor Aeriene, Statul Major al Forțelor Navale, precum și membri ai NFIU.

Scopul acestui grup de lucru a fost de a aduce laolaltă, față în față, toate părțile implicate în creșterea vizibilității asupra mișcărilor militare de tip tranzit din România și în schimbul de informații dintre structurile naționale și structurile NATO cu rol în mișcările terestre, aeriene și navale. Au fost purtate discuții despre cum se poate colecta, analiza și disemina mai bine informații despre mișcările militare pentru a oferi liderilor militari naționali și NATO o imagine de ansamblu și posibilitatea de a monitoriza infrastructura și căile de comunicații. De asemenea, au fost discutate detalii legate de interoperabilitatea rețelelor militare securizate, schimbul de ofițeri de legătură între comandamente cheie și cerințele pentru îndeplinirea misiunii NATO și a Națiunii Gazdă din următorul an.

Locțiitorul comandantului NFIU, comandorul Ozores, a mulțumit participanților pentru prezență și a subliniat importanța colaborării strânse dintre structurile naționale și NATO.

Toți participanții au convenit că schimbul de informații este esențial atât pentru structurile naționale cât și cele NATO pentru a obține și menține libertatea de mișcare în România și în flancul de Sud-Est al Alianței