Exercițiul Noble Jump 2017 – Directorul Exercițiului, generalul maior CAVE, informare din partea NFIU Romania

Data publicării: 
06/07/2017

Directorul exercițiului Noble Jump 2017 (NOJP17) , generalul maior Ian CAVE, a efectuat o vizită la Unitatea de Integrare a Forțelor NATO (NFIU). Subiectul principal al vizitei a fost relația NFIU - Națiunea Gazdă pe timpul dislocării forțelor NATO pe teritoriul României și îmbunătățirea modului de operare al NFIU astfel încât capacitatea Alianței de a disloca rapid forțe pe flancul de Sud-Est să fie sporită.
NOJP17 este primul exercițiu în care Alianța dislocă Forțe de Reacție Rapidă (Very High Joint Readiness Task Force- VJTF) pe teritoriul României. Până la exercițiu, NFIU a identificat împreună cu Națiunea Gazdă, România, nevoile logistice și de transport ale forțelor aliate astfel încât deplasarea lor în regiune să se desfășoare cât mai rapid.
Un alt subiect de discuție a fost procesul de colectare a lecțiilor învățate pentru ca procedurile de operare să fie îmbunătățite. ”Cu cât învățăm mai multe din acest exercițiu, cu atât devenim mai puternici” a spus generalul britanic. Multe din procedurile folosite la acest exercițiu sunt testate în premieră. Fiind primul exercițiu de acest gen în România, în care sunt implicate structuri nou înființate, sunt exersate toate activitățile legate de recepția, staționarea și continuarea mișcării (reception, staging and onward moving – RSOM) trupelor. De asemenea, sunt testate și procedurile privind cooperarea cu Națiunea Gazdă, România.
Generalul maior Ian CAVE are funcția de locțiitor pentru planificare al Șefului de Stat Major al Comandamentului Forțelor Întrunite de la Napoli, Italia din iulie 2015.