NFIU – Elementul de legătură al României cu Forțele de Reacție Rapidă NATO

Data publicării: 
04/24/2017

În sprijinul interacțiunii directe cu elemente cheie ale Structurilor de Forțe NATO (NATO Force Structure), comandantul Corpului de Dislocare Rapidă NATO-Italia (NRDC-ITA), general locotenent Roberto PERETTI, a efectuat o vizită oficială în România. Cu această ocazie, a vizitat și comandamentul NFIU ROU unde fost primit de către comandant, colonel Cătălin TICULESCU. Generalul locotenent Roberto PERETTI a discutat cu personalul NFIU despre capabilitățile și sarcinile generale ale NFIU ROU, precum și despre modul de relaționare cu trupele NATO. Pe timpul vizitei au fost stabilite anumite puncte cheie comune pentru cele două comandamente: cooperare, schimb de informații și bune practici împărtășite.
Datorită faptului că în 2018 NRDC-ITA va genera elementul de Comandament al Componentei Terestre (LCC) pentru Forța de Răspuns a NATO (NATO Response Force-NRF), unul din obiectivele prioritare pentru această perioadă  ale acestui comandament este de a stabili contacte cu Unitățile de Integrare a Forțelor NATO (NATO Force Integration Unit-NFIU).
NRDC-ITA a fost înființat de Ministerul Apărării din Italia în urma deciziilor de la Summitul NATO de la Washington din 1999 când Alianța a  decis principiile și parametrii noii Structuri de Forțe NATO. Comandamentul este un actor cheie în cadrul mediului de securitate european al Alianței. În 2015, NRDC-ITA a trecut de la activități de nivel exclusiv tactic la cele de nivel operativ, fiind validat ca și Comandament Întrunit, astfel adăugând noi capabilități la structura și procedurile sale. Totodată, acest comandament este capabil să planifice și să execute operații militare de intensitate ridicată precum și operații de răspuns la criză, cooperând cu un număr mare de entități militare și non-militare, implementând astfel conceptul de abordare comprehensivă  al NATO.