Prezentul și viitorul NFIU în NATO

Data publicării: 
11/04/2016

În data de 04 noiembrie 2016, cu ocazia unei vizite oficiale in Romania, locțiitorul comandantului Headquarters Multinational Corps Northeast( HQ MNCNE - Comandamentul Corpului Multinațional Nord-Est) din Szczecin, Polonia, domnul general de brigadă Krzysztof Król, a fost primit la NFIU ROU de către comandantul structurii, colonelul Cătălin Ticulescu.
Dat fiind faptul că HQ MNCNE gestionează șase unități de tip NFIU, cu directive clare din partea NATO, în sarcina acestui comandament a fost pusă și securitatea întregului flanc nord-estic al Alianței.
Pe timpul prezentării structurii NFIU ROU au fost puse în discuție mai multe probleme comune și de actualitate ce se referă la structurile conduse. Dialogul cu personalul prezent a pus în evidență provocările, misiunile și etapele parcurse de noile entități NATO, precum și soluțiile găsite, modul de cooperare cu diferite organizații și provocările de securitate ale viitorului.
Un accent deosebit a fost pus pe cooperare și interoperabilitate. Fără acestea două nu puteau exista structurile NFIU, misiunea lor fiind asigurată prin legătura permanentă cu națiunea gazdă și celelalte structuri administrative locale dar și europene. Una din ideile subliniate a fost cea de înțelegere a existenței NFIU, susținându-se faptul că opinia publică trebuie să fie lămurită asupra misiunii și scopului pentru care au fost înființate și asumate, deoarece ,,realitatea este plină de surprize și noi trebuie să fim pur și simplu flexibili”.
Concluzia întâlnirii a fost referitoare la viitorul structurilor NFIU, care sunt o dovadă clară a angajamentelor NATO în fața Aliaților, având și scopul de a ,,asigura o imagine corectă a securității pentru NATO” și de a fi liantul militar cu națiunea gazdă.